Positano

Positano

17

House tomato sauce, fresh mozzarella, mussels, clams and jumbo shrimp topped with fresh mozzarella cheese.