Four Formaggi

Four Formaggi

15

Ricotta, pecorino romano, gorgonzola and fresh mozzarella topped with extra virgin olive oil and basil.